Vigtigste Andet Ofte stillede spørgsmål om internationale undersøgelser

Ofte stillede spørgsmål om internationale undersøgelser

Udgående

Columbia Law School-studerende, der planlægger international undersøgelse

Klik på et emne nedenfor for at springe til dette afsnit:

Klik for at åbne Planlægning

Hvordan er studier i udlandet forskellige i en administrativ sammenhæng?

Columbia Law School giver studerende mulighed for at studere i udlandet som studerende, der er fuldt nedsænket i et uddannelsesprogram, der er struktureret, administreret og undervist i en anden juridisk uddannelseskultur. Vi mener, at værdien af ​​denne tilgang er indlysende, men du skal ikke desto mindre være opmærksom på de potentielle omkostninger.

Mens hver oversøisk partner er blevet undersøgt for at opfylde Columbias egne høje akademiske standarder, er det kun få skoler hvor som helst uden for USA, der er i stand til at trække på en lignende dybde af administrative ressourcer. Studerende, der studerer i udlandet, bør således forudse en givende intellektuel oplevelse, men også bureaukratiske og kulturelle udfordringer, der kan overgå dem, der typisk findes i en amerikansk juridisk uddannelsesmæssig sammenhæng. Studerende, der aldrig har studeret eller boet i udlandet, opfordres kraftigt til, før de indsender en ansøgning, at diskutere disse spørgsmål med kontoret for internationale programmer.

Kan overføre studerende studere i udlandet?

Transferstuderende kan studere i udlandet i et semester, men er ikke berettiget til at ansøge om dual degree-programmer, der indebærer at bruge hele 3L-året i udlandet.

Når du er optaget på et studieophold i udlandet, skal du anmode registratorens kontor om at tage til udlandet i et semester. Send en kort e-mail til Kontoret for registreringstjenester forklare, hvilket program du er optaget i, og hvorfor du ønsker at deltage i programmet. I de fleste tilfælde imødekommes disse andragender. Registratorens kontor vil normalt anbefale, at du får de nødvendige kurser i sort brev i løbet af din tid i Columbia, og at du taler med Office of Career Services eller Social Justice Initiatives, inden du rejser til udlandet.

Hvor sandsynligt bliver jeg accepteret i mit valgte program? Er der et loft for studerende til de forskellige programmer?

Historisk set har de fleste ansøgere været i stand til at deltage i deres første- eller andenvalgsprogram. Mange programmer er begrænset til to eller tre nominerede om året.

Global Alliance-programmerne er designet til at rumme et større antal studerende. Oxford Global Alliance kan maksimalt tage fem; Amsterdam Global Alliance kan tage otte; Paris Global Alliance kan tage 16. Der er normalt en del bevægelse på programmer med ventelister. Om listen ryddes, afhænger dog i sidste ende af antallet af ansøgere til et bestemt program i et givet år.

Har jeg brug for at tale værtslandets sprog for at studere i udlandet?

Nogle programmer kræver sproglig flytning, f.eks. for Paris I / Sorbonne skal du tale fransk. For Buenos Aires skal du tale spansk. Mange steder kan du udføre dine studier fuldt ud på engelsk, f.eks. Amsterdam, ILF (Frankfurt), Luxembourg, Bucerius (Hamborg), CEU (Budapest), Beida (Peking), Hitotsubashi (Japan), ESADE (Barcelona), Sciences Po (Paris) osv.

Vil studere i udlandet påvirke min karrierebane af offentlig interesse?

At studere i udlandet har været meget gavnligt for mange studerende, der overvejer en karriere af offentlig interesse. Det kan dog være i konflikt med at tage klinikker, praktikophold eller andre kurser - eller gøre pro bono - som arbejdsgivere er af almen interesse. Tidspunktet for oversøiske undersøgelser kan også præsentere planlægningskonflikter med hensyn til ansættelseskalendere af offentlig interesse. Rådfør dig med Social Justice Initiatives for at lære mere.

Klik for at åbne Ansøger

Skal jeg medtage et andet programvalg?

Du bør absolut angive et andet valg, hvis du har et; det vil ikke skade dig på nogen måde. Vi vil altid forsøge at placere dig i dit førstevalg, og vi venter på dig, hvis du ikke får en plads. Vi beder studerende, når de vælges til et program, om hurtigst muligt at fortælle os, om de ønsker at tage stedet eller trække deres ansøgninger tilbage, både af administrative årsager og som en høflighed over for alle medstuderende på ventelisten.

Hvad kræves der for den personlige erklæring?

Den personlige erklæring skal beskrive dine akademiske, faglige og / eller personlige interesser, og hvordan du forestiller dig at studere i udlandet for at tjene disse. Erklæringen skal være dobbelt fordelt og højst to sider lang. Du er velkommen til at skrive et separat afsnit om dit første, andet og tredje valg.

Hvad kræves der for fakultetets anbefaling?

klassisk testteori vs varesvarsteori

Når du først har indsendt professorens navn i anbefalingssektionen i ansøgningen, modtager den person, du har udpeget som din anbefaler, en e-mail fra systemet, der beder dem om at afkrydse enten: a) stærkt anbefale, b) anbefale, c) ikke kender godt nok til at anbefale, eller d) ikke anbefaler.

Anbefaleren henvises også til at komme med yderligere kommentarer vedrørende den studerende. De fleste anbefalere skriver et par linjer der (f.eks. Om, hvordan de ved, og hvorfor de anbefaler dig). Det anbefales især, at din anbefaling er villig til at skrive et par linjer til de mere konkurrencedygtige programmer.

Er anbefalinger underlagt det samme 1. marts frist som resten af ​​ansøgningen?

vælg i-20

Inden ansøgningsperiodens afslutning skal du medtage navnet på en professor / anbefaling i den onlineansøgning, der skal indsendes. Når de modtager e-mailen fra vores system, skal professoren tage det næste skridt og indsende den formular, de modtager. Hvis professorer ikke reagerer rettidigt, følger kontoret for internationale programmer op med påmindelser. Mens studerende ikke vil blive straffet for sent indgivelse, skal du anmode tidligt for at undgå at forsinke beslutningsprocessen.

Hvilke programmer har fælles eller forudsætninger?

 • Forud for eller grundlæggende: Amsterdam Global Alliance in International Criminal Law - L6269: International ret (eller L6183: USA og det internationale juridiske system ). Bemærk: International ret kan tages i Amsterdam, men uden yderligere kredit. For studerende, der indsender ansøgninger i februar 2021 og derefter, International lov vil være en forudsætning for Amsterdam Global Alliance, men kan stadig tages som en forudsætning for studerende på Amsterdam-udvekslingen.
 • Forudsætninger: Paris Global Alliance in Global Business Law and Governance - L6231: Virksomheder; L6269: International ret (eller L6183: USA og det internationale retssystem). Disse kurser kan tages når som helst inden Paris-semesteret.
 • Forudsætninger: Oxford Global Alliance i lov og finans - L6231: Virksomheder; L6423: Værdipapirregulering; L6232: Corporate Finance; L6202: Avanceret selskabsret: fusioner og erhvervelser (tilbydes normalt i løbet af forårssemesteret og undertiden ikke tilgængelig om efteråret; ansøgere bør ideelt set planlægge at tage L6202 i foråret i 2L-året). Kurserne kan tages når som helst inden Oxford-semesteret.
  • Vi kan ikke garantere, at der tilbydes et bestemt kursus i løbet af efteråret 3L, så studerende bør ideelt set sigte mod at tage tre til fire af disse kurser inden udgangen af ​​2L-året. Huske på, at Virksomheder er generelt en for- eller grundlæggende forudsætning for de andre forudsætninger.
 • Dual Degree-programmer har ingen forudsætninger, men studerende skal opfylde alle J.D. gradskrav for at deltage i disse eller andre programmer i udlandet.

Hvordan skal jeg vise på applikationen, at jeg har taget eller i øjeblikket tager en forudsætningskurs?

Ansøgningen spørger, om du har taget hver forudgående eller grundlæggende forudsætning. Marker kun Ja på spørgsmålet, hvis du har enten c udtømt et kursus eller er aktuelt tilmeldt i løbet. Hvis du planlægger at tage kurset i et kommende semester, skal du markere Nej, så vi kan bruge disse oplysninger til at minde dig om at tage manglende kurser i fremtiden.

Klik for at åbne Omkostninger

Vil jeg fortsætte med at betale Columbia-undervisning og gebyrer under studiet i udlandet?

Ja. Columbia-studerende, der deltager i studier i udlandet, fortsætter med at betale Columbia-undervisning samt sundhedsvæsen og (undtagen frafaldet) sundhedsforsikringsgebyrer. De fleste andre campusbaserede gebyrer, herunder studieaktivitetsgebyrer og universitetsfacilitetsgebyrer, fraviges under studier i udlandet. Din Columbia-undervisning betaler også for administrative tjenester, der leveres af kontoret for internationale programmer til støtte for individuelle studier i udlandet og ledelse af over to dusin institutionelle partnerskaber.

Alle studerende, der deltager i studier i udlandet, vil fortsat blive opkrævet gebyr for Health and Related Services-gebyr fra Columbia Health. Gebyret betaler for en række Columbia Health-supporttjenester for studerende, der studerer i udlandet, herunder telefonadgang til mental rådgivning og reaktionstjenester for seksuel vold; og administrativ assistance med lægebehandling, evakuering og hjemtransport efter behov.

Hvordan påvirkes økonomisk støtte af studier i udlandet?

Studerende på et studieperiode eller et års studie i udlandet får samme undervisning og har det samme studenterbudget, som hvis de studerede i Columbia, så deres økonomiske støtte påvirkes ikke.

Der er ingen justering af det institutionelle støttebeløb (tilskud eller lån) for studerende, der deltager i et studieperiode eller et års studie i udlandet. Studerende, der har brug for yderligere lån fra kreditbaserede låneprogrammer til dækning af højere leveomkostninger, bør skrive til Financial Aid Office for at anmode om en formular til anmodning om budgetjustering. Der gøres alt for at imødekomme rimelige anmodninger, der er dokumenteret.

Se formularen Finans og finansiel støtte til Columbia Law School J.D.-studerende, der deltager i studieopholdsprogrammer for mere information om dette emne. Alle studerende skal læse og underskrive denne formular, før de deltager i studier i udlandet.

Hvilke andre omkostninger vil jeg være ansvarlig for?

Du er ansvarlig for leveomkostningerne i udlandet, herunder rejser til og fra det fremmede land, boligudgifter, mad, forsyningsselskaber, underholdning, udskrivningsomkostninger og opholdstilladelser. Besøg kontoret for internationale programmer for at se eksempler på leveomkostningerne ved forskellige udenlandske institutioner.

Klik for at åbne Sundhedsforsikring

Kan Columbia Health Insurance-gebyrer frafaldes under studier i udlandet?

Du kan anmode om afkald på de ellers obligatoriske Columbia Health Insurance-gebyrer ved at fremlægge bevis for tilstrækkelig alternativ dækning for hele året (selvom kun studerer i udlandet i et semester) til Columbia University Insurance and Immunization Compliance Office. Fritagelser gives normalt ikke i kun et semester. Uanset om der gives dispensation, kræver universitetspolitikken, at alle studerende fortsat er ansvarlige for at betale gebyrer for sundhed og relaterede tjenester i udlandet.

Deltagere i Columbia Health Insurance-planer skal betale deres lomme for medicinske tjenester, herunder rutinemæssige lægebesøg og specialistbesøg, og indsende kvitteringer sammen med en specificeret regning til Aetna Student Health for refusion. Hvis du er tilmeldt en ikke-Columbia-plan, vil du sandsynligvis blive forpligtet til at indberette medicinske nødsituationer og medicinske udgifter, der er afholdt internationalt, til din sygesikringsplan, med indsendelser om opfølgningskrav indsendt straks efter behov.

I alle tilfælde skal du forberede dig ved at gennemgå rapporteringskravene og refusionsbestemmelserne i din særlige sygesikringsplan, inden du rejser.

Ud over enhver anden dækning, du måtte have, kan nogle partnerskoler (f.eks. Amsterdam, Paris 1 og Sciences Po) kræve bevis for en bestemt specifikt defineret international dækning eller supplerende forsikring. Se hver enkelt programside for detaljer.

Klik for at åbne Forbereder sig på at studere i udlandet

Hvordan ansøger jeg om studievisum / opholdstilladelse?

Alle deltagere skal opfylde værtslandets studiekrav til studerende og skal have et pas gyldigt i seks måneder efter den indledende rejse. De specifikke ansøgningsprocedurer varierer efter land og nationalitet.

Ikke-USA borgerne bør kontrollere de nuværende visumkrav og give ekstra tid i nogle tilfælde kan den visumproces, der gælder for dem, tage længere tid end for amerikanske borgere.

Start din visumansøgningsproces straks efter modtagelse af dit officielle godkendelsesbrev, da visumaftaler kan være påkrævet, og pladserne fyldes hurtigt op. At afskedige opgaven med at planlægge en aftale kan forhindre dig i at modtage visum i tide til at tilmelde dig klasser i udlandet. Hvis du ikke er i stand til at studere i udlandet, og du ikke har truffet rettidige ordninger for at tilmelde dig Columbia, skal du muligvis tage orlov.

doktorgrad i folkesundhed

Hvordan får jeg et sygesikringsbevis / -kort, hvis det kræves til mit visum?

Studerende på Columbia-planen skal ringe til kundeservicelinjen på Aetna Student Health på 800-859-8471. De vil bede om nogle grundlæggende oplysninger, såsom forsikrings-ID-nummer, fødselsdato, adresse og grund til at få et certifikat (f.eks. Visumberettigelse). Certifikater kan faxes eller sendes uden omkostninger inden for syv til ti arbejdsdage.

Studerende, der ikke er i Columbia-planen, skal kontrollere med deres egen forsikringsplan, om de opfylder en udenlandsk skole eller regeringens kriterier for dækning i udlandet.

Kan jeg deltage i to forskellige programmer i udlandet i løbet af to semestre på Columbia Law School?

Nej. Du kan kun modtage kredit i to semestre i udlandet, hvis du deltager i et af vores dobbeltuddannelser, der indebærer at bruge begge semestre i 3L-året i London, Paris eller Frankfurt.

Kan jeg deltage i DC-eksternet, hvis jeg studerer i udlandet i et semester?

Ja. Du kan ansøge og har lov til at deltage, hvis du accepterer det. Sørg for at opfylde alle gradskrav, som altid.

Klik for at åbne Boliger

Kan jeg fremleje mit Columbia-hus, når jeg rejser til udlandet?
Du har lov til at fremleje dit Columbia-hus, hvis du er på et Columbia-godkendt program og ikke er i dit sidste semester i Columbia - dvs. hvis du er en 3L i udlandet i løbet af efterårssemestret eller er 2L væk i begge semesterer. Du bliver nødt til at udfylde formularer til underudlejning og få en underskrift fra lovskolens boligforbindelse i Studenterservices.

Vi har mange internationale udvekslingsstuderende, der kommer til Columbia Law School, især om efteråret. De er ivrige efter at finde bekvemme og rimelige boliger, og vi sætter dig gerne i kontakt. Hvert år fremlejer mange indkommende udvekslingsstuderende Columbia-boliger fra Columbia Law School-studerende, der rejser til udlandet i semesteret.

Undtagelse: I nogle tilfælde kan kandidatstuderende i Law School-boliger (ikke Columbia University Housing) fremleje i forårssemesteret, hvis de er forpligtet til at blive i deres enheder for at studere til advokateksamen efter eksamen.

Hvis jeg studerer i udlandet i mit sidste semester før eksamen, må jeg da fremleje / beholde min enhed?
Nej. Studerende i deres sidste semester skal forlade deres Columbia-boligenhed helt. Studerende skal give 30 dages varsel om deres plan og er kun ansvarlige for lejen indtil den dag, de flytter ud og returnerer nøgler. Studerende, der rejser til udlandet om foråret, skal forlade deres lejligheder inden 31. december for at undgå at betale et gebyr for det følgende semester.

Hvis jeg rejser til udlandet om foråret, kan jeg så vende tilbage til Law School-boliger for at studere for statsbarren?
Desværre har 3L-studerende ikke tilladelse til at beholde deres lejligheder om foråret for at vende tilbage til statslige advokatsamtaler. Oxford Global Alliance-studerende, hvis program slutter i marts, kan vælge at beholde eller opgive deres bolig og kan ansøge om at blive i huset til barstudie, men har ikke tilladelse til at fremleje i udlandet.

Klik for at åbne Supporttjenester

Vil jeg have adgang til nødhjælp?

Universitetet har bevaret International SOS (ISOS) til at tilbyde verdensomspændende medicinsk nødhjælp til rejser for at omfatte medicinsk og evakueringsdækning for fakultet, personale og studerende i udlandet på Columbia-relaterede rejser. ISOS kan også kontaktes for at hjælpe dig med at finde praktisk og passende pleje i nærheden af ​​din placering.

Hvilke tjenester til mental sundhed er tilgængelige?

For bedre at understøtte de psykiske sundhedsbehov hos Columbia University-tilknyttede virksomheder i udlandet tilbyder universitetet to yderligere tjenester fra ISOS: Enhanced Emotional Support og LiveChat.

 • Forbedret følelsesmæssig support giver Columbia-rejsende op til fem gratis rådgivningssessioner (per tur) med en certificeret mental sundhedsperson i udlandet. Disse sessioner kan finde sted via telefon, Skype eller - hvis det er tilgængeligt - personligt efter eget valg. Adgang til dette tilbud er tilgængelig døgnet rundt ved at ringe til den dedikerede ISOL-skolelinje på +1 215-942-8478. For studerende, der har givet samtykke, koordineres kontinuiteten i pleje med rådgivning og psykologisk service (CPS), når den studerende vender tilbage til campus.
 • LiveChat giver Columbia-tilknyttede selskaber, der har downloadet ISOS Assistance-appen (tilgængelig på Apple-, Android- og Windows-platforme) til at chatte 24/7 i realtid med en ISOS-repræsentant vedrørende eventuelle sundheds-, sikkerheds- eller sikkerhedsproblemer, der måtte opstå. Da LiveChat kan bruges via et Wi-Fi-signal, medfører det ingen data / roaming-afgifter.
Klik for at åbne Handicapindkvartering

Hvilke handicapfaciliteter er tilgængelige?

type rygmarvsskade

Columbia Law School tilbyder ikke sine egne studiekurser i udlandet, men placerer snarere studerende inden for stående akademiske programmer, der forvaltes af sine partnerskoler. Internationale standarder for både kvalifikation af handicap og tilknyttet indkvartering kan variere alt efter partnerskolen eller byen / landet. Nogle programmer mangler muligvis mange af de standardiserede handicapfaciliteter, der findes i Columbia og i hele USA. Studerende opfordres til at konsultere kontoret for internationale programmer om forholdene på bestemte skoler og muligheden for at anmode om rimelig indkvartering (f.eks. fysisk tilgængelighed og længere tid på eksamen) for dokumenterede handicap. Det er vigtigt, at studerende, der har brug for sådan indkvartering, kontakter den udenlandske institution flere måneder før de rejser til udlandet.

Klik for at åbne Akademikere

Hvorfor viser LawNet kun 10 point for mit semester i udlandet?

Indtil vi har din endelige tidsplan, bliver studerende i programmer i udlandet semester registreret til 10 point i LawNet som pladsholder. Det sande antal point, du får i semesteret, kan være mere eller mindre end dette. Når vi har studerendes kursusinformation, bestemmer vi det ækvivalente antal Law School-point og opdaterer LawNet i overensstemmelse hermed.

Hvor mange kreditter kan jeg tjene i udlandet?

Generelt tager studerende det svarende til 11-13 point i udlandet. Det maksimale antal CLS-point, der kan overføres i et semester, svarer til 13. Modtagelse af kredit fra et kursus, der er taget på en udenlandsk skole, er betinget af, at det opfylder Columbia Law Schools krav.

Lejlighedsvis tager studerende det svarende til ni eller 10 point i udlandet og opfylder deres minimumskrav med tilsyn med forskning med en professor i Columbia eller journalarbejde i udlandet.

Som hovedregel giver Columbia Law School ikke kredit til J.D. for klinikker, feltplaceringer og andre erfaringsmæssige læringsprogrammer, der gennemføres som en del af et studie i udlandet. Kurser, der tages i udlandet, tælles muligvis ikke med i Kent eller Stone. Studerende, der er i udlandet i et semester, er kun berettiget til udmærkelse, hvis de har tilmeldt sig mindst 15 graderede point fra Law School i løbet af det akademiske år.

Deltagere i Paris og Amsterdam Alliance får 12 CLS-point. Oxford-deltagere får ni CLS-kreditter til en fast tidsplan og skal også skrive et 2-3-kredit-overvåget forskningsoplæg med en Columbia-professor. London LL.M. deltagerne får 18 CLS-kreditter for året og har brug for et tre-kredit-overvåget forskningsoplæg for at nå 21 CLS-point. Sciences Po Dual Degree-deltagere får 21 CLS-point for året.

Bemærk: Deltagerne i Paris 1 og Frankfurt (ILF) Dual Degree modtager 20 point for årets undersøgelse. Potentielle deltagere skal tale med OIP om, hvordan man får den krævede ekstra kredit.

Hvordan konverteres internationale kreditter til juristuddannelser?

The Law School tildeler J.D. kredit for oversøiske studier på en måde, der er i overensstemmelse med ABAs Standard 310 (Bestemmelse af kredit timer for kursusarbejde). I betragtning af variationen i kreditrelaterede politikker blandt forskellige nationale uddannelsessystemer skal OIP foretage kreditoverførselsbestemmelser fra sag til sag. Generelt kræver vi normalt omkring 14-15 timers klassetid, hver understøttet af cirka to timers arbejde uden for klasseværelset for hver kredit, der anvendes til J.D.

Alle kurser, der tages for kredit i udlandet, skal være forhåndsgodkendt af OIP. Studerende er ansvarlige for at sende følgende oplysninger til[e-mail beskyttet]så snart partnerskolens kursusregistrering eller tilføj / slip tillader det:

 • En liste over kurser, som du agter at tilmelde dig
 • Antallet af udenlandske kreditter tildelt af partnerskolen for hvert kursus
 • Antallet af klasselokale minutter pr. Klassesession for hvert kursus
 • Antallet af klassesessioner i løbet af semesteret for hvert kursus
 • En beregning for hver klasse af antallet af klassesessioner pr. Periode ganget med antallet af minutter pr. Klassesession og en beregning af det samlede klasselokale

Alle foreslåede efterfølgende kursusændringer skal straks rapporteres til OIP til godkendelse.

Det kan være nødvendigt at du tilføjer kurser eller skriver en yderligere vejledt forskningsopgave med en Columbia Law-professor, hvis du ellers ikke kan modtage godkendelse til at overføre tilstrækkelige point til J.D.

Bemærk: Det er muligt, at dit foreslåede kursusvalg muligvis ikke godkendes af OIP, så du skal give tilstrækkelig tid til at foretage de nødvendige ændringer. Der gives ikke kredit for kurser, der ikke er godkendt til godkendelse (f.eks. Sprogstudie) eller som tilbydes uden for partnerskolens juridiske fakultet (f.eks. I handelshøjskolen).

Kan jeg få kredit for sprogkurser i udlandet?

Nej. Ikke-lovundervisning, der tages i udlandet, tæller ikke med i J.D.-graden.

Er klassedeltagelse obligatorisk på udenlandske skoler?

Politikken afhænger af skolen. Nogle steder er deltagelse obligatorisk for at modtage kredit fra den udenlandske skole. For eksempel kan mere end to fravær på nogle Paris-skoler føre til, at kurset ikke bestås. Ingen udenlandsk kredit ville betyde ingen Columbia-kredit. Det forventes, at du deltager i klasser, følger partnerskolens regler og repræsenterer Columbia Law School godt i udlandet.

Vil studiekurser i udlandet blive vist på mit lovskoleudskrift?

Du modtager udskrifter med karakterer fra partner law school. Karaktererne optjent i udlandet vil ikke blive opført på dine Columbia-udskrifter; Columbia-udskriften vil kun angive antallet af optjente kreditter under et internationalt studieprogram i udlandet.

Columbia tildeler dog kun - og Columbia-udskriften reflekterer kun - kredit for godkendte kurser, som du består med en karakter svarende til karakteren C eller derover. Studerende har generelt ikke tilladelse til at tage klasser i udlandet på bestået / ikke bestået basis.

hvad kan jeg gøre med en kandidat inden for folkesundhed

Kan jeg opfylde mit pro bono-krav i udlandet?

Ja. Det er muligt med forudgående godkendelse fra SJI at udføre pro bono-arbejde i udlandet eller eksternt. Sørg for at få denne godkendelse, inden du starter et projekt.

Kan jeg opfylde mine erfaringskrav i udlandet?

Nej, dine seks erfaringskreditter skal være opfyldt, mens du er i Columbia.

Kan jeg fortsætte med at arbejde på en journal i udlandet?

Tidsskrifter fastlægger deres egne politikker for, om studerende kan tilbringe et semester eller et år væk fra Columbia. Mange tidsskrifter tillader studerende at tilbringe et semester eller et år i udlandet og arbejde eksternt og / eller få kredit i udlandet, men det er altid bedst at kontakte dem. Det Columbia Law Review tillader et begrænset antal medlemmer at studere i udlandet.

Hvilken type evalueringer af mit studie i udlandet skal jeg indsende?

Du skal indsende kursus- og programevalueringer. Kursusevalueringer skal være ca. en halv til en side for hver klasse og omfatte specifikke ting, der er dækket af kurserne, samt give feedback på dine indtryk af kurserne og professorer generelt. De endelige programevalueringer skal være så detaljerede som muligt - jo mere feedback, jo bedre. Deltagere i dobbeltuddannelse skal indsende evalueringer på mellem- og afsluttende programmer.

Skal jeg have eksamen eller have afsluttet mine gradskrav for at kunne tage statsadvokateksamen?

Reglerne varierer efter stat, så du bør kontakte kontoret for registreringstjenester og med din specifikke stats advokatforening (om specifikke tidsrammer for andre krav, såsom pro bono timer og MPRE test). I nogle stater, herunder New York, kan J.D.-studerende generelt sidde i baren, så længe gradskravene er gennemført med succes, selvom de endnu ikke er tildelt deres grad.

Skal jeg have min udenlandske advokatskole til at udfylde Law School-certifikatet, når jeg har bestået statsadvokateksamen? Hvordan gør jeg det?

Når du har bestået din statsadvokateksamen, skal du have hver advokatskole, som du har deltaget i, inklusive udenlandske advokatskoler, bekræfte dette ved at udfylde et originalt Form Law School Certificate. Du skal identificere en kontaktperson, som du kan sende denne til. Hvis du har brug for hjælp til at finde kontaktpersonen, bedes du give OIP besked. (Hver studieskole i udlandet skal identificere en ansvarlig kontaktperson for Columbia-studerende, der deltager i programmet der.)


Interessante Artikler

Redaktørens Valg

NPD v. City of Zittau
NPD v. City of Zittau
Columbia Global Ytringsfrihed søger at fremme forståelsen af ​​de internationale og nationale normer og institutioner, der bedst beskytter den frie strøm af information og udtryk i et sammenkoblet globalt samfund med store fælles udfordringer at tackle. For at nå sin mission foretager og bestiller Global Freedom of Expression forsknings- og politikprojekter, organiserer begivenheder og konferencer og deltager i og bidrager til globale debatter om beskyttelse af ytringsfrihed og information i det 21. århundrede.
Amerikanere tror på videregående uddannelse som et offentligt gode, finder en ny undersøgelse
Amerikanere tror på videregående uddannelse som et offentligt gode, finder en ny undersøgelse
Amerikanere tror på videregående uddannelse som et offentligt gode, finder en ny undersøgelse
Anklagemyndighed v. Roberto Spada
Anklagemyndighed v. Roberto Spada
Columbia Global Ytringsfrihed søger at fremme forståelsen af ​​de internationale og nationale normer og institutioner, der bedst beskytter den frie strøm af information og udtryk i et sammenkoblet globalt samfund med store fælles udfordringer at tackle. For at nå sin mission foretager og bestiller Global Freedom of Expression forsknings- og politikprojekter, organiserer begivenheder og konferencer og deltager i og bidrager til globale debatter om beskyttelse af ytringsfrihed og information i det 21. århundrede.
X mod Google Frankrig og Google Inc.
X mod Google Frankrig og Google Inc.
Columbia Global Expression Freedom søger at fremme forståelsen af ​​de internationale og nationale normer og institutioner, der bedst beskytter den frie strøm af information og udtryk i et sammenkoblet globalt samfund med store fælles udfordringer at tackle. For at nå sin mission påtager Global Freedom of Expression forsknings- og politikprojekter, organiserer begivenheder og konferencer og deltager i og bidrager til globale debatter om beskyttelse af ytringsfrihed og information i det 21. århundrede.
GOOGLE FRIGIVER SIKKERHEDSOPDATERINGER FOR KROM 10. MAJ 2021
GOOGLE FRIGIVER SIKKERHEDSOPDATERINGER FOR KROM 10. MAJ 2021
Teachers College, Columbia University, er den første og største uddannelseskole i USA og er også evigt rangeret blandt landets bedste.
SCAT Airlines mod Sergei Vitalevich Kim
SCAT Airlines mod Sergei Vitalevich Kim
Columbia Global Ytringsfrihed søger at fremme forståelsen af ​​de internationale og nationale normer og institutioner, der bedst beskytter den frie strøm af information og udtryk i et sammenkoblet globalt samfund med store fælles udfordringer at tackle. For at nå sin mission foretager og bestiller Global Freedom of Expression forsknings- og politikprojekter, organiserer begivenheder og konferencer og deltager i og bidrager til globale debatter om beskyttelse af ytringsfrihed og information i det 21. århundrede.
Knight First Amendment Institute mod Donald J. Trump
Knight First Amendment Institute mod Donald J. Trump
Columbia Global Ytringsfrihed søger at fremme forståelsen af ​​de internationale og nationale normer og institutioner, der bedst beskytter den frie strøm af information og udtryk i et sammenkoblet globalt samfund med store fælles udfordringer at tackle. For at nå sin mission foretager og bestiller Global Freedom of Expression forsknings- og politikprojekter, organiserer begivenheder og konferencer og deltager i og bidrager til globale debatter om beskyttelse af ytringsfrihed og information i det 21. århundrede.